Thứ hai, 00/00/2023
°

Đồng chí Võ Hồng Phúc

Ngày 12/05/2023 - 11:24:00 | 791 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Đồng chí Võ Hồng Phúc
Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1945
Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 8 năm 2011)

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác