Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh"

Ngày 09/04/2024 - 14:45:00| lượt xem: 162

Ngày 09/4/2024, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh".