Thứ hai, 00/00/2023
°

Cuộc họp kỹ thuật giữa MPI và VBF về các giải pháp để hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư kinh doanh

Ngày 08/05/2024 - 14:07:00| lượt xem: 87

Ngày 08/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Mạnh Phương và ông David John Whitehead, Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đồng chủ trì cuộc họp kỹ thuật giữa MPI và VBF về các giải pháp để hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư kinh doanh.