Thứ hai, 00/00/2023
°

Giải Thể thao MPI 2024: Môn Bóng đá

Ngày 20/04/2024 - 08:15:00| lượt xem: 138

Ngày 20/4/2024, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Giải Thể thao MPI 2024: Môn Bóng đá.