Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 24/01/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 857/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Theo quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Dự thảo Thông tư, Dự thảo Tờ trình (gửi kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo xin gửi về: Phạm Văn Thiện, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, ĐT: 024.32444520, email: thienpv@mpi.gov.vn.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.