Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 05/02/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 2122/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Tổng cục Thống kê là đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê (dự thảo Thông tư).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên. Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê , gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Bộ trưởng;

(2) Dự thảo Thông tư;

(3) Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê;

(4) Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 01/3/2024.

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Trần Thanh Huyền, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1923); di động: 0916 880 984).

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.