Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 14/03/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với nội dung Dự thảo Thông tư (gửi kèm theo). Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/03/2024 để tổng hợp./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.