Thứ hai, 00/00/2023
°

Đề nghị có ý kiến hồ sơ xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 28/03/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tại mục 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã quyết nghị: " Đồng ý chủ trương giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị dịnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư".

Tại văn bản số 41/TTg-QHĐP ngày 10/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên.

Do thời gian trình dự thảo Nghị định rất gấp, để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định của Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới Quý Cơ quan hồ sơ tài liệu gồm: (1) Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (3) Báo cáo tổng kết rà soát chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; và (4) Đề cương dự thảo Nghị định.

Căn cứu quy định tại Điều 86 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, rà soát, có ý kiến đối với hồ sơ tài liệu nêu trên, trong đó:

- Bộ Tài chính: tập trung có ý kiến về nguồn tài chính và các nội dung khác (nếu có);

- Bộ Nội vụ: tập trung có ý kiến về nguồn nhân lực và các nội dung khác (nếu có);

- Bộ Ngoại giao: tập trung có ý kiến về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các nội dung khác (nếu có);

- Bộ Tư pháp: tập trung có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của đề nghị xây dựng nghị định với hệ thống pháp luật và các nội dung khác (nếu có);

Đề hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ trong năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2024 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nguyenducanh@mpi.gov.vn).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.