Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013

Ngày 31/12/2013 - 09:48:00 | 1893 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Cả năm 2013 (Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): GDP năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, trong đó quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%; quý III tăng 5,54%; quý IV tăng 6,04%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,67%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%; dịch vụ tăng 6,56%.
- Giá cả và lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng 12/2012. Đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Bình quân năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,6% so với bình quân năm 2012, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,21% của năm 2012.
- Thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu NSNN năm 2013 ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán năm. Tổng chi NSNN năm 2013 ước tính đạt 986,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán năm. Tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước năm nay ở mức 5,3% GDP, vượt mức 4,8% đã dự toán.
- Xuất, nhập khẩu: Tính chung cả năm 2013, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 đạt 131,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước . Tuy nhiên, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Trong năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI (không tính dầu thô) đạt 81,2 tỷ USD, chiếm 61,4% và tăng 22,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
- Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt 1091,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và bằng 30,4% GDP; trong đó: vốn khu vực Nhà nước đạt 440,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng vốn và tăng 8,4% so với năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 410,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% và tăng 6,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 240,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% và tăng 9,9%.
2. Chín tháng năm 2013 (Báo cáo số 7326/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2013 ước đạt 5,14%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (đạt 5,1%); trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,2%; dịch vụ tăng 6,25%.
- Giá cả, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,06% so với tháng trước; trong đó: tăng cao nhất là nhóm giáo dục, tăng 9,38%; tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 0,91%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,65% (riêng thực phẩm tăng 0,87%). Các nhóm hàng khác có CPI dao động trong khoảng 0,04-0,29%. Hai nhóm có CPI giảm là: giao thông giảm 0,24% và bưu chính viễn thông giảm 0,01%.
- Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 96,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 96,6 tỷ USD, tăng 15,5%; nhập siêu khoảng 124 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.
- Thu chi ngân sách: Tổng thu NSNN ước đạt 509,7 nghìn tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán năm; Tổng chi NSNN ước đạt 640,37 nghìn tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán năm.
- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư xã hội 9 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện đạt 755,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện trong những tháng gần đây tiếp tục duy trì mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012; vốn đăng ký ước đạt trên 15 tỷ USD, tăng 36,1%. Giải ngân vốn ODA 9 tháng đầu năm ước đạt 3,13 tỷ USD, đạt khoảng 69,5% dự kiến giải ngân năm 2013.
3. Sáu tháng năm 2013 (Báo cáo số 4411/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tăng trưởng GDP 6 tháng năm 2013 ước đạt 4,9%, bằng xấp xỉ mức tăng cùng kỳ năm trước (đạt 4,93%); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,07% (cùng kỳ đạt 2,88%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,18% (cùng kỳ đạt 5,59%); dịch vụ tăng 5,92% (cùng kỳ đạt 5,29%).Tốc độ tăng GDP Quý II/2013 ước đạt 5%, cao hơn mức tăng 4,76% của Quý I/2013.
- Giá cả, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã có xu hướng giảm hoặc tăng không đáng kể từ tháng 3/2013 đến nay, cụ thể: CPI tháng 3 giảm (âm) 0,19%; tăng 0,02% trong tháng 4; tiếp tục giảm 0,06% trong tháng 5/2013 và tăng 0,05% trong tháng 6/2013. So với tháng 12/2012, CPI tháng 6/2013 tăng 2,4%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua.
- Xuất nhập khẩu: Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu Quốc hội thông qua (khoảng 10%), tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 62,1 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập ước đạt 63,5 tỷ USD, tăng 17,4%. Nhập siêu khoảng 1,4 tỷ USD, bằng 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
- Thu chi ngân sách: Tổng thu NSNN lũy kế đến 15/6/2013 ước đạt 324,42 nghìn tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán năm; tổng chi NSNNước đạt 409,13 nghìn tỷ đồng, đạt41,8% dự toán năm.
- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% kế hoạch, trong đó: vốn đầu tư phát triển từ NSNN ước đạt 88,5 nghìn tỷ đồng, đạt 50,6%; vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 19,8 nghìn tỷ đồng, đạt 33%; vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, đạt 23,2%; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước ước đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, đạt 46,9%; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ước đạt 168,2 nghìn tỷ đồng, đạt 42%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch (vốn đăng ký ước đạt khoảng10,47 tỷ USD, tăng 15,86%). Giải ngân vốn ODA ước đạt 2,2 tỷ USD, đạt51,1% kế hoạch năm 2013, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2012 đạt gần 2 tỷ USD).
4. Ba tháng đầu năm 2013 (Báo cáo số 1948/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Tổng sản phẩm trong nước: Tăng trưởng GDP Quý I/2013 (giá so sánh 2010) ước đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm 2012 (4,75%), trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,93%; khu vực dịch vụ tăng 5,65%.
- Giá cả, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2013 giảm 0,19% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp; trong đó: giảm mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giảm 0,53% (riêng thực phẩm giảm 0,95%); đồ uống và thuốc lá giảm 0,08%; giao thông giảm 0,25%; bưu chính viễn thông giảm 0,05%. Các nhóm hàng khác chỉ tăng nhẹ khoảng 0,04-0,25%. So với tháng 12/2012, CPI tháng 3/2013 tăng 2,39%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 4 năm qua. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2013 tăng 6,64%. Tính bình quân, CPI3 tháng đầu năm 2013 tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2012.
- Xuất nhập khẩu: Quý I/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,69 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 25,1%); trong đó: khu vực kinh tế trong nước đã có cải thiện đáng kể vàtăng 10,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước tăng 25,6%. Tổng kim ngạch nhập khẩu Quý I/2013 ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 17%; trong đó: khu vực trong nước ước tăng 7,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 25,5%.
- Thu chi ngân sách: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2013, tổng thu NSNN ước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm; tổng chi NSNNước đạt 171,93 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm.
- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư xã hội Quý I/2013 theo giá hiện hành ước đạt 195,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6%GDP, trong đó: vốn đầu tư phát triển từ NSNN ước thực hiện là 35,2 nghìn tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch năm; vốn trái phiếu Chính phủ ước thực hiện là 23,6 nghìn tỷ đồng, đạt 39,3%; vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt 9,1%; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước ước đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, đạt 17,3%; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, đạt 17,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 7,1%; vốn đăng ký ước đạt trên 6,03 tỷ USD,tăng 63,6%; vốn ODA ước giải ngân đạt 290 triệu USD, bằng cùng kỳ năm trước./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác