Thứ hai, 00/00/2023
°

BÀI CA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 18/08/2017 - 09:49:00 | 9169 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1

Bài ca ngành Kế hoạch và Đầu tư – Nhạc và lời: Phạm Tiến Dũng

2

Tự hào ngành Kế hoạch và Đầu tư – Nhạc và lời: Hoàng Văn Thành

3

Vì nhân dân, vì đất nước – Nhạc và lời: Vũ Việt Hùng

4

Một chặng đường kế hoạch và đầu tư – Nhạc và lời: Phạm Đình Ngọc

5

Kế hoạch và đầu tư qua trang giấy của anh - Nhạc và lời: Phạm Quốc Khánh

6

Những nhịp cầu đẹp ý Đảng thuận lòng dân – Nhạc và lời: Đỗ Hòa An

7

Khúc ca Ngành Kế hoạch và Đầu tư – Nhạc: Nguyễn Văn Tho, Thơ: Hoàng Văn Thận

8

Bài ca ngành Kế hoạch và Đầu tư – Nhạc và lời: Hoàng Văn Chiến

9

Khúc hát tự hào Ngành Kế hoạch và Đầu tư – Nhạc và lời: Nguyễn Thị Nga

10

Hát về ngành em yêu – Nhạc và lời: Bùi Hải Quang

11

Khát vọng Việt Nam – Nhạc: Minh Quang; Thơ: Nguyễn Lê Trung

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác