Thứ hai, 00/00/2023
°

Lãnh đạo Bộ

Ngày 17/03/2023 - 10:56:00 | 22522 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng

Thứ trưởng
Trần Quốc Phương

Thứ trưởng
Trần Duy Đông

Thứ trưởng
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ trưởng
Đỗ Thành Trung

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung - 17/03/2023 4:04 CH

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc - 28/04/2021 4:13 CH

Thứ trưởng Trần Duy Đông - 05/10/2020 8:17 SA

Thứ trưởng Trần Quốc Phương - 29/07/2020 4:18 CH

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - 21/03/2018 3:59 CH