Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2015

Ngày 14/06/2015 - 15:44:00 | 3399 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tài liệu phục vụ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2015 tổ chức ngày 09 tháng 6 năm 2015.


2015.Bao_cao_giua_ky_VBF.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác