Thứ hai, 00/00/2023
°

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

Ngày 02/01/2015 - 11:26:00 | 506 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

 
STT
Họ và tên
Chức danh
Thời kỳ
1
Phạm Văn Đồng
Chủ nhiệm
1955 - 1958
2
Nguyễn Văn Trân
Chủ nhiệm
4/1958 - 12/1958
3
Nguyễn Duy Trinh
Chủ nhiệm
1958 - 1965
4
Lê Văn Hiến
Phó Chủ nhiệm
1959 - 1962
5
Nguyễn Côn
Phó Chủ nhiệm
1960 - 1965
6
Nguyễn Văn Kha
Phó Chủ nhiệm
1961 - 1974
7
Đặng Thí
Phó Chủ nhiệm
1964 - 1970
8
Nguyễn Côn
Chủ nhiệm
1965 - 1973
9
Đặng Việt Châu
Phó Chủ nhiệm
1960 -1965
10
Hồ Viết Thắng
Phó Chủ nhiệm
1961 - 1988
11
Lê Viết Lượng
Phó Chủ nhiệm
1962 - 1974
12
Trần Quý Hai
Phó Chủ nhiệm
1965 - 1974
13
Nguyễn Văn Đào
Phó Chủ nhiệm
1967 - 1971
14
Lê Khắc
Phó Chủ nhiệm
1969 -1980
15
Phạm Hào
Phó Chủ nhiệm
1970 - 1982
16
Nguyễn Lam
Chủ nhiệm
1973 - 1974
17
Lê Trung Toản
Phó Chủ nhiệm
1973 - 1982
18
Lê Thanh Nghị
Chủ nhiệm
1974 - 1980
19
Đinh Đức Thiện
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1977
20
Nguyễn Văn Hựng
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1979
21
Chế Viết Tấn
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1982
22
Nguyễn Chương
Phó Chủ nhiệm
1975 - 1980
23
Nguyễn Hữu Mai
Phó Chủ nhiệm
1976 - 1980
24
Hoàng Văn Thái
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1981
25
Nguyễn Tu
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1981
26
Nguyễn Đức Thuận
Phó Chủ nhiệm
-1978
27
Dương Bạch Liên
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1980
28
Trần Phương
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1993
29
Nguyễn Xuân Trang
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1979
30
Nguyễn Văn Biên
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1987
31
Nguyễn Lam
Chủ nhiệm
1980 - 1982
32
Trần Quỳnh
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1981
33
Đậu Ngọc Xuân
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1987
34
Bùi Phùng
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1992
35
Lê Đức Thịnh
Phó Chủ nhiệm
1981 - 1982
36
Võ Văn Kiệt
Chủ nhiệm
1982 - 1988
37
Lê Danh
Phó Chủ nhiệm
1982 -1992
38
Võ Trí Cao
Phó Chủ nhiệm
1982 - 1985
39
Trần Sâm
Phó Chủ nhiệm
1983 -1986
40
Hồ Ngọc Nhường
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
41
Vũ Đại
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
42
Hoàng Quy
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
43
Vũ Quang Tuyến
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1987
44
Mai Kỷ
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1992
45
Trần Khải
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1995
46
Nguyễn Hà Phan
Phó Chủ nhiệm
1987 - 1989
47
Đậu Ngọc Xuân
Chủ nhiệm
1988 - 1989
48
Hồ Huấn Nghiêm
Phó Chủ nhiệm
1988 - 1992
49
Đỗ Quốc Sam
Phó Chủ nhiệm
1988 - 1992
50
Lê Xuân Trinh
Phó Chủ nhiệm
1989 - 1992
51
Phan Văn Khải
Chủ nhiệm
1989 - 1991
52
Đỗ Quốc Sam
Chủ nhiệm
1991 - 1995
53
Trần Xuân Giá
Phó Chủ nhiệm
1992 - 1995
54
Phạm Gia Khiêm
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995
55
Võ Hồng Phúc
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995
56
Trần Đình Khiển
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995
 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác