Thứ hai, 00/00/2023
°

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ngày 02/01/2015 - 11:59:00 | 364 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

 

STT Họ và tên Chức danh Thời kỳ
 1
Lê Thanh Nghị
 
 Phó Thủ tướng
Chủ nhiệm
1977 - 1986
 2
Đỗ Mười
 
Phó Thủ tướng
Phó Chủ nhiệm
 1977 - 1986
 3
Võ Chí Công
 
Phó Thủ tướng
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1986
 4
Nguyễn Văn Biên
 
 Ủy viên Ủy ban
Viện trưởng
 1989 - 1995

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác