Thứ hai, 00/00/2023
°

CÁC ĐỒNG CHÍ BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 05/08/2020 - 09:26:00 | 2664 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thời kỳ

1

Đỗ Quốc Sam

Bộ trưởng

1995 - 1996

2

Trần Xuân Giá

Bộ trưởng

1996 - 2002

3

Võ Hồng Phúc

Thứ trưởng

1995 - 2002

4

Bộ trưởng

2002 - 2011

5

Đỗ Ngọc Trinh

Thứ trưởng

1995 - 2000

6

Nguyễn Nhạc

Thứ trưởng

1995 - 2000

7

Trần Đình Khiển

Thứ trưởng

1995 - 2006

8

Lại Quang Thực

Thứ trưởng

1997 - 2005

9

Phan Quang Trung

Thứ trưởng

1997 - 2006

10

Nguyễn Xuân Thảo

Thứ trưởng

1997 - 2005

11

Vũ Huy Hoàng

Thứ trưởng

1997 - 2003

12

Trương Văn Đoan

Thứ trưởng

2003 - 2009

13

Nguyễn Bích Đạt

Thứ trưởng

2003 - 2010

14

Nguyễn Đức Hòa

Thứ trưởng

2005 - 2010

15

Cao Viết Sinh

Thứ trưởng

2005 - 2013

16

Nguyễn Ngọc Phúc

Thứ trưởng

2005 - 2008 

17

Nguyễn Chí Dũng

Thứ trưởng

(2007 - 2009) (2014 - 2016)

18

Nguyễn Văn Trung

Thứ trưởng

2009 - 2021

19

Nguyễn Thế Phương

Thứ trưởng

2009 - 2018

20

Đặng Huy Đông

Thứ trưởng

2009 - 2017

21

Đào Quang Thu

Thứ trưởng

2012 - 2017

22

Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng

2013 - 2019

23 Vũ Đại Thắng Thứ trưởng

2018 - 2020

24

Lê Quang Mạnh

Thứ trưởng 2018 - 2019
25

Nguyễn Đức Trung

Thứ trưởng 2019 - 2020
26

Võ Thành Thống

Thứ trưởng 2019 - 2022
27

Trần Quốc Phương

Thứ trưởng 2019 - Nay
28

Trần Duy Đông

Thứ trưởng 2020 - Nay
29

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ trưởng 2021 - Nay
30

Đỗ Thành Trung

Thứ trưởng 2023 - Nay

31

Bùi Quang Vinh

Thứ trưởng

2010 - 2011

32

Bộ trưởng

2011 - 2016

33

Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng

2016 - Nay

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác