Thứ hai, 00/00/2023
°

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC & ĐẦU TƯ

Ngày 02/01/2015 - 11:58:00 | 439 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

 

STT Họ và tên Chức danh Thời kỳ
 1
Đậu Ngọc Xuân

 
 Bộ trưởng
Chủ nhiệm
 
1989 - 1995
 2
Võ Đông Giang

 
 Bộ trưởng
Phó Chủ nhiệm
 1989 - 1992
 3
Lữ Minh Châu

 
 Bộ trưởng
Phó Chủ nhiệm
 1989 - 1995
 4
Nguyễn Mại

 
 Phó Chủ nhiệm  1989 - 1995
 5
Nguyễn Văn Ích

 
 Phó Chủ nhiệm  1990 - 1995
 6
Đỗ Quốc Sam

 
 Bộ trưởng
Chủ nhiệm UBKHNN
kiêm Phó Chủ nhiệm
 1990 - 1992
 7
Nguyễn Văn Chuẩn

 
 Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước
kiêm Phó Chủ nhiệm
 
1990 - 1992
 8
Lê Quý An

 
 Phó Chủ nhiệm
UBKH - KTNN
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
 9
Phạm Văn Trọng

 
 Thứ trưởng
Bộ Tài chính
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
 10
Lê Văn Triết

 
 Thứ trưởng
Bộ Thương mại
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
 11
Nguyễn Nhạc

 
 Phó Chủ nhiệm 1993 - 1995
 12
Đỗ Ngọc Trinh

 
 Phó Chủ nhiệm 1993 - 1995

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác