Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015

Ngày 20/10/2015 - 09:52:00 | 2049 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Cả năm 2015 (Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 858,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2014, bao gồm: Nông nghiệp đạt 637,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%; lâm nghiệp đạt 26,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9%; thủy sản đạt 194,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1%.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung cả năm 2015, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014 (Quý I tăng 9,3%; quý II tăng 10,2%; quý III tăng 9,3%; quý IV ước tính tăng 10%), cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013 và 7,6% của năm 2014.

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Trong năm 2015, cả nước có 94754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014 (Năm 2014, số doanh nghiệp giảm 2,7%; số vốn tăng 8,4% so với năm 2013). Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp năm 2015 đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 là 1471,9 nghìn người, tăng 34,9% so với năm 2014.

- Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tính chung cả năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3242,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8,4%, cao hơn mức tăng 8,1% của năm 2014). 

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Vận tải hành khách năm nay ước tính đạt 3283,1 triệu lượt khách, tăng 7,7% và 143 tỷ lượt khách.km, tăng 7,9% so với năm 2014. Vận tải hàng hóa năm 2015 ước tính đạt 1133,9 triệu tấn, tăng 6% và 226,8 tỷ tấn.km, tăng 3,1% so với năm trước.

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 849 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng năm 2014 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 676,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2013.

- Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 519,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng vốn và tăng 6,7% so với năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 13%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 318,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,3% và tăng 19,9%.

- Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 ước tính đạt 884,8 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm.

- Chi ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 ước tính đạt 1064,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm.

- Xuất khẩu hàng hoá: Tính chung cả năm 2015, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014 mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua.

- Nhập khẩu hàng hoá: Tính chung cả năm 2015, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%.

- Xuất, nhập khẩu dịch vụ: Năm 2015 xuất khẩu dịch vụ ước tính đạt 11,2 tỷ USD, tăng 2,1% so với năm 2014, trong đó xuất khẩu dịch vụ du lịch ước tính đạt 7,3 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch và giảm 0,4% so với năm 2014. Nhập khẩu dịch vụ năm nay ước tính đạt 15,5 tỷ USD, tăng 6,9% so với năm trước, trong đó chủ yếu vẫn là nhập khẩu dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng nhập khẩu với 9 tỷ USD, chiếm 58%.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Tính chung cả năm 2015, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 7943,7 nghìn lượt người, giảm 0,2% so với năm trước và đây là năm đầu tiên khách đến Việt Nam giảm kể từ năm 2009.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014. Mức tăng CPI tháng 12/2015 so với cùng kỳ năm 2014 và mức tăng CPI bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 đều là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây  và thấp hơn nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5%.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước tính đến thời điểm 01/01/2016 là 54,61 triệu người, tăng 185 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó lao động nam chiếm 51,7%; lao động nữ chiếm 48,3%.

2.  Chín tháng năm 2015 (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước: GDP 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,81%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng năm 2015 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 590,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 432,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%; thuỷ sản đạt 137,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%. 

- Sản xuất công nghiệp:  Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 6,7% của cùng kỳ năm 2014. 

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2015, cả nước có 68347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2015 là 1029,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng là 999,3 nghìn người, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2014. 

- Hoạt động dịch vụ và bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng 2015 ước tính đạt 2374,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 9,1%, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm 2014). Vận tải hành khách 9 tháng ước tính đạt 2434,1 triệu lượt khách, tăng 7,5% và 105,7 tỷ lượt khách.km, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014. Vận tải hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 835,1 triệu tấn, tăng 5,8% và 166,7 tỷ tấn.km, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 5689,5 nghìn lượt người, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá hiện hành ước tính đạt 660,9 nghìn tỷ đồng 

- Hoạt động xây dựng và đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 909,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,9% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 355,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,1% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 345,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% và tăng 8,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 209 nghìn tỷ đồng, chiếm 23% và tăng 10,1%.

- Thu, chi ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2015 ước tính đạt 640,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 474,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3%. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2015 ước tính đạt 776,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 116,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8%.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa: Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 120,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 124,5 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 9 tháng, nhập siêu ở mức 3,9 tỷ USD, bằng 3,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. 

- Chỉ số giá: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2015 tăng 0,4% so với tháng 12/2014, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm nay tăng 0,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2014. 

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/10/2015 ước tính là 54,32 triệu người, tăng 11,7 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014, bao gồm lao động nam 28,12 triệu người, chiếm 51,77%; lao động nữ 26,20 triệu người, chiếm 48,23%. 

3.  Sáu tháng năm 2015 (theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước: GDP 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,08%; quý II tăng 6,44%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay ước tính đạt 3112,2 nghìn ha, giảm 4,3 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước.  Diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 85 nghìn ha, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước .Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước tính đạt 3071,5 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2014.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 9,3%; quý II tăng 10,2%), cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây.

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 45406 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 282,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015 là 591,2 tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm là 651,4 nghìn người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động dịch vụ và bán lẻ hàng hóa: Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1572,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014, loại trừ yếu tố giá tăng 8,3%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của một số năm gần đây. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 174,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng số, tăng 12,1%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1345,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,6%, tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 11,6%.

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Tính chung 6 tháng đầu năm ước tính đạt 1610,9 triệu lượt khách, tăng 7,4% và 71,7 tỷ lượt khách.km, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính đạt 545,8 triệu tấn, tăng 5,7% và 107,1 tỷ tấn.km, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Tính chung 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3804,6 nghìn lượt người, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiền tệ, tín dụng: Tính đến thời điểm 19/6/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 6,28% so với tháng 12 năm trước, kết quả có nhiều cải thiện so với mức tăng 2,03% của cùng thời điểm năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm nay, huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 4,58%, thấp hơn mức tăng 5,26% của cùng kỳ năm trước; tổng phương tiện thanh toán tăng 5,09%, thấp hơn mức tăng 6,37% của cùng kỳ năm 2014. Tỷ giá ngoại tệ tăng hết biên độ cho phép 2% của năm 2015.

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước tính đạt 393,8 nghìn tỷ đồng.

- Hoạt động đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng theo giá hiện hành ước tính đạt 553,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,1% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 214 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 202,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,6% và tăng 11,4%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 137 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% và tăng 9,9%.

- Thu, chi ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015 ước tính đạt 406,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 501,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán năm.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa: Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 15,4% của 6 tháng năm 2014. . Sáu tháng đầu năm nay nhập siêu ước tính 3,7 tỷ USD, bằng 4,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

- Chỉ số giá: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,35% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giá tăng cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 0,86% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2015 ước tính là 53,86 triệu người, tăng 147 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014, bao gồm lao động nam 27,75 triệu người, chiếm 51,53%; lao động nữ 26,11 triệu người, chiếm 48,47%.

4. Ba tháng đầu năm (theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước: Tăng trưởng GDP Quý I/ 2015 ước đạt 6,03%, mức tăng cao nhất của Quý I trong 5 năm qua.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quý I năm nay theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: nông nghiệp đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt 6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%; thủy sản đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6%.

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp của quý I/2015 tăng 9,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,3% của cùng kỳ năm trước và mức tăng 4,9% của cùng kỳ năm 2013.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Trong quý I năm nay, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay là 5094 doanh nghiệp, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: Tính chung 3 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cao hơn mức tăng 5,1% của cùng kỳ năm 2014).

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Vận tải hành khách 3 tháng đầu năm ước tính đạt 800,7 triệu lượt khách, tăng 6,7% và 35,6 tỷ lượt khách.km, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014. Vận tải hàng hóa 3 tháng đầu năm ước tính đạt 261,6 triệu tấn, tăng 4,8% và 52,9 tỷ tấn.km, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Lượng khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 2 triệu lượt người, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiền tệ, tín dụng: Tổng phương tiện thanh toán đến thời điểm 20/3/2015 tăng 2,09% so với tháng 12/2014 (cùng kỳ năm trước tăng 3,56%). Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến thời điểm 20/3/2015 tăng 0,94% so với thời điểm cuối năm 2014 (cùng kỳ năm trước tăng 2,7%). Tín dụng đối với nền kinh tế tại thời điểm trên tăng 1,25% so với tháng 12/2014 (cùng kỳ năm trước giảm 0,57%).

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá hiện hành ước tính đạt 173,7 nghìn tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 138,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2014.

- Hoạt động đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 30,4% GDP. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2015 thu hút 267 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1216,7 triệu USD, tăng 6% về số dự án và giảm 40,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2015 ước tính đạt 3.050 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

- Thu NSNN: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 19,8% dự toán năm.

- Chi NSNN: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 18,7% dự toán năm.

- Xuất nhập khẩu: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 35,7 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay ước tính đạt 37,5 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tháng 3 tăng 0,15% so với tháng trước, Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm nay tăng 0,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2014, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến thời điểm 01/4/2015 là 53,6 triệu người (tăng 8,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014), bao gồm lao động nam 27,6 triệu người, chiếm 51,5%; lao động nữ 26 triệu người, chiếm 48,5%.

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác