Thứ hai, 00/00/2023
°

HĐ bảo hộ đầu tư

Ngày 29/01/2015 - 16:11:00 | 166 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

 

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

Ngày ký

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Italia

18/05/1990

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ôxtrâylia

05/03/1991

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Thái Lan

30/10/1991

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Bỉ

24/01/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Lúc-xăm-bua

24/01/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Malaixia

24/01/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Philippin

27/02/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Đức

03/04/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Pháp

26/05/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Thụy Sỹ

 03/07/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

 Belarus

08/07/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Inđônêxia

25/10/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Singapore

29/10/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Trung Quốc

02/12/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Acmêni

13/12/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Đài Loan

21/04/1993

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Hàn Quốc

13/05/1993

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Đan Mạch

25/08/1993

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Thụy Điển

08/09/1993

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Phần Lan

13/12/1992

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Hà Lan

10/03/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ucraina

08/06/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Nga

16/06/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Hungari

26/08/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ba Lan

31/08/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Rumani

01/09/1994

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Áo

27/03/1995

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Latvia

27/09/1995

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Cuba

12/10/1995

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Lit-va

06/11/1995

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Lào

14/01/1996

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Uzbekixtan

28/03/1996

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Achentina

03/06/1996

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Bungari

19/09/1996

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Angiêri

23/10/1996

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ấn Độ

08/03/1997

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ai cập

06/09/1997

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Cộng hoà Séc

25/11/1997

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Tat-gi-ki-xtan

19/01/1999

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Chilê

16/09/1999

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Mông Cổ

17/04/2000

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Mianma

12/05/2000

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Campuchia

26/11/2001

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

CHDCND Triều Tiên

03/05/2002

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Anh

01/08/2002

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Ai-xơ-len

20/09/2002

Description: https://www.mpi.gov.vn/images/bkhdt/bullet.jpg

Nhật Bản

14/11/2003

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác