Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên năm 2016

Ngày 10/12/2016 - 15:48:00 | 3396 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tài liệu phục vụ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) Thường niên năm 2016 tổ chức ngày 05 tháng 12 năm 2016.


2016.Bao_cao_thuong_nien_VBF.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác