Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên năm 2017

Ngày 22/12/2017 - 15:51:00 | 3420 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tài liệu phục vụ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) Thường niên năm 2017 tổ chức ngày 12 tháng 12 năm 2017.


2017.Bao_cao_thuong_nien_VBF.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác