Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo đánh giá tác động của Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Ngày 15/02/2017 - 12:40:00 | 1934 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt


Bao_cao_danh_gia_tac_dong_cua_chinh_sach_13-2-2017.doc Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác