Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT quý I năm 2020

Ngày 24/03/2020 - 12:13:00 | 3580 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Đối với các KCN

Tính đến cuối tháng 3/2020, cả nước có 335 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97,8 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 66,1 nghìn ha.

Trong 335 KCN được thành lập, có 260 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68,7 nghìn ha và 75 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 29,2 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 75,7%.

2. Đối với các KKT

Cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845.000 ha, diện tích đất đã cho thuê trong các khu chức năng trong KKT đạt trên 40.000 ha.

Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến cuối tháng 3/2020, cả nước có 37 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,6 nghìn ha; trong đó 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,5 nghìn ha và 19 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 7,1 nghìn ha.

Tính đến cuối tháng 3/2020, có khoảng 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm gần 60%.

3. Tình hình xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN

Tính đến cuối tháng 3/2020, có 229/260 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ khoảng 89%). Nếu tính cả các KCN nằm trong KKT ven biển thì trên cả nước hiện có 246 KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 88%) với tổng công suất tối đa đạt gần 1,1 triệu m3 nước thải/ngày đêm./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác