Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày 02/01/2020 - 14:05:00 | 3618 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ước thực hiện năm 2019

Kế hoạch năm 2020 Quốc hội giao

Mục tiêu phấn đấu năm 2020 của Chính phủ

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

7,02

Khoảng 6,8

6,8

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

2,79

< 4%

< 4%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

%

8,1

Khoảng 7

Khoảng 8

Bộ Công Thương

4

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

%

Xuất siêu 3,77%

< 3%

< 2%

Bộ Công Thương

5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP

%

33,9

33-34

33-34

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

- Trong đó: Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo

%

 

%

1-1,5

Trên 4

1 - 1,5

4

1 - 1,5

4

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội

7

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị

%

2,93

< 4%

< 4%

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội

8

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

- Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ

%

 

%

61-62

Khoảng 24

Khoảng 65

Khoảng 25

65

25

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội

9

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)

giường

bệnh

27,5

28

28

Bộ  Y tế

10

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

90

90,7

90,7

Bộ  Y tế

11

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

89

90

90

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

12

Tỷ lệ che phủ rừng

%

41,85

42

42

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác