Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày 08/01/2021 - 16:06:00 | 552 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ và thuộc các đơn vị của Bộ có nội dung chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng dưới các hình thức phù hợp. Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Nhiệm vụ chung của tất cả các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng cho công chức, viên chức của đơn vị theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt là quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tham gia đầy đủ và tích cực các Hội nghị, lớp tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tham gia đầy đủ và tích cực các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề về phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính do các cơ quan tổ chức, phát động. Triển khai công tác tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Kế hoạch này cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của một số đơn vị trong đó các đơn vị thực hiện công tác thông tin, truyền thông thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục viết bài, cập nhật tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề về phòng chống tham nhũng, liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng trên các báo, tạp chí và chuyên mục phòng chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Tin học tiếp tục đăng tải các nội dung, thông tin, tài liệu về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ biết và thực hiện./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác