Thứ hai, 00/00/2023
°

Kết luận thanh tra hành chính tại Tổng cục Thống kê

Ngày 03/12/2021 - 17:42:00 | 1520 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Kết luận thanh tra số 8214/BKHĐT-TTr ngày 24/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm.


KETLUANTHANHTRA.docx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác