Thứ hai, 00/00/2023
°

Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã làm việc tại tỉnh Hà Nam

Ngày 11/07/2022 - 18:00:00 | 2085 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 11/7/2022, Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), phục vụ xây dựng Dự thảo Luật HTX (sửa đổi).

Ban Chỉ đạo làm việc với UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: MPI

Trao đổi về tình hình phát triển KTTT, HTX tại tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho biết, tính đến ngày 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 305 HTX, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, trong đó 256 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 37 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp và 12 quỹ tín dụng nhân dân.

HTX đã có tác động tích cực tới kinh tế hộ thành viên, ngoài chức năng cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ cho thành viên thì còn có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện đời sống tăng thu nhập cho thành viên, đồng thời gắn kết các thành viên HTX thành cộng đồng chặt chẽ toàn diện về các mặt, tạo sự ổn định xã hội.

Tuy nhiên, tỉnh Hà Nam còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển hoạt động KTTT, HTX do nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX còn ít trong khi đó nhu cầu của HTX nhiều; chưa bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX cấp huyện, đặc biệt là cấp xã; một số cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và xu thế phát triển của KTTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên chưa tích cực tham gia và xây dựng HTX;…

Do vậy, tỉnh Hà Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ban hành Thông tư hướng dẫn về đánh giá phân loại HTX, giúp cơ quan quản lý nhà nước và HTX dễ thực hiện và đảm bảo tính thống nhất. Tỉnh cũng đưa ra kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành, Trung ương sớm bố trí nguồn vốn để các tỉnh triển khai thực hiện, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới tham gia triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/2/20221 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

Bà Chu Thị Vinh đánh giá cao Ban Chỉ đạo KTTT, HTX tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai các hoạt động tổng kết và tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX trên địa bàn, đề nghị Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt, lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển KTTT, HTX trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý HTX, rà soát nhu cầu để hỗ trợ phù hợp và đúng đối tượng .

Tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình điển hình KTTT, HTX tiên tiến, thành công và hiệu quả tại địa phương. Ngoài ra, tập trung huy động nguồn lực, cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành, hiệp hội đã có ý kiến đóng góp, bổ sung và trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Hà Nam và góp ý về Dự thảo Luật HTX (sửa đổi).

Hội thảo tham vấn về Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đối với khu vực HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh: MPI

Chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo tham vấn về Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đối với khu vực HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là dịp để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lắng nghe ý kiến, góp ý của các đại diện tham dự Hội thảo trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm đồng hành cùng với khu vực KTTT, các tổ chức kinh tế hợp tác. Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ xem xét, phân tích các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) trước khi trình Chính phủ và Quốc hội cho ý kiến, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề mới, vấn đề khó được đưa ra trong lần sửa đổi Luật này./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác