Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Ngày 29/11/2022 - 14:02:00 | 2050 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 302/BC-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


BaocaoKT-XH.T11.2022.pdf Tải về
BaocaoKT-XHT11.2022.docx Tải về
SolieuKT-XHT11.2022.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác