Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị Công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 7 tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 02/08/2022 - 18:37:00 | 50 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Chiều ngày 02/8/2022 đã diễn ra Hội nghị Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 7 tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra số 7. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, cầu thị, tạo thống nhất cao và trao đổi những nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đồng thời đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, cũng như việc triển khai hai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản.

Trong thời gian thực hiện kiểm tra, Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra đã có sự phối hợp hiệu quả, tích cực, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

Các kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của nhà nước trong công tác đấu phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy được lịch sử, truyền thống vẻ vang, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ Đổi mới hiện nay; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo Bộ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc giám định, lựa chọn cán bộ có chuyên môn phù hợp và đạo đức trong sáng; ban hành các quy định, quy chuẩn về giám định tư pháp trong lĩnh vực kết hoạch đầu tư, đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên gắn với kiểm tra và tự kiểm tra, thực hiện tốt theo chức năng của mình.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ chia sẻ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu của sự đổi mới và yêu cầu của của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho thấy vai trò, tầm quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng cao, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, yêu cầu phát huy tiềm năng lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường đều gắn với kế hoạch, đầu tư; quy hoạch tốt, kế hoạch tốt thì sẽ thực hiện tốt kế hoạch phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và công tác giám định, định giá tài sản.

Tiếp tục quan tâm rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực, dự án đầu tư; Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn các ý kiến đánh giá và nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra, với tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi đây là cơ hội để thấy mình đã làm tốt và chưa tốt cái gì trong việc thực hiện các chủ trương chung của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian qua, Bộ đã thực hiện phân cấp phân quyền, luôn phát huy tinh thần đi đầu trong đổi mới và cải cách; xây dựng cơ chế chính sách, những vấn đề mang tính chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện vai trò cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; tập trung vấn đề lớn của đất nước, xây dựng quy hoạch; thể chế, cơ chế chính sách như phòng chống dịch Covid-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;… khối lượng công việc rất lớn, nhiều thể chế liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và Bộ đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bộ cũng luôn nhận thức rằng, việc tiêu cực, tham nhũng có liên quan thể chế và với trách nhiệm của cơ quan làm công tác tham mưu tổng hợp, Bộ tiếp tục cố gắng để xây dựng thể chế đồng bộ, hoàn chỉnh, chặt chẽ theo hướng kiến tạo phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh thêm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được triển khai thực hiện thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác