Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/05/2022 - 12:16:00 | 44 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 16/5/2022 đã diễn ra Hội nghị triển khai Kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn kiểm tra số 7. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và cho biết, yêu cầu của việc kiểm tra là đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và công tác thẩm định, định giá của tổ chức cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng; việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và của Ban Chỉ đạo, bảo đảm các quy định hiện hành về phòng chống dịch Covid-19.

Phương pháp kiểm tra theo quy định của Đảng và Quyết định về công tác kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo. Căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị tổ chức tự kiểm tra vào báo cáo theo đề cương, biểu mẫu thống kê. Đối với Ban cán sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 02 nội dung được kiểm tra là tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực; định giá, giám định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra,  công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; cùng với các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống dịch Covid-19 thì việc xây dựng đảng, trong đó có xây dựng về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức đặc biệt được quan tâm; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng, với mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự mẫu mực, giữ vị trí, vai trò dẫn dắt rất lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cảm ơn Đoàn đã đến làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một trong nội dung rất quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả, hoạt động của bộ máy nhà nước.

Công tác kiểm tra là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa, sửa chữa, kịp thời rút ra những kinh nghiệm cách làm tốt, đồng thời điều chỉnh những lệch lạc trong quá trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn ý thức được rằng, việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất là công việc bình thường cần tiến hành thường xuyên trong mọi cơ quan, hệ thống, tổ chức đảng. Đây là cơ hội để Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các đơn vị có liên quan nhìn nhận lại để tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Bộ cũng là cơ quan tiên phong trong việc thực hiện chủ trương về cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn và các thành viên trong quá trình thảo luận, kiểm tra; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Tại Hội nghị, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Đoàn Kiểm tra tham gia ý kiến, đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo bám sát đề cương; đồng thời nêu một số nội dung cần làm rõ thêm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu. Ảnh: MPI

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá cao, biểu dương tinh thần làm việc của Đoàn Kiểm tra và Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kiểm tra đã được quán triệt rõ; xác định rõ đây là công tác thường xuyên nhằm rà soát đánh giá kết quả những công việc đã làm được, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp; qua đó, làm tốt hơn, chấp hành nghiêm chủ trương, pháp luật, đề cao trách nhiệm cấp ủy, lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chấp hành nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát, chấp hành đúng lịch kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả tự kiểm điểm; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các tài liệu liên quan; chấp hành thông tin bảo mật theo yêu cầu; phân công trách nhiệm của các cán bộ liên quan, cùng với nhiệm vụ chính trị, dành thời gian để đáp ứng yêu cầu tốt nhất.

Đối với Đoàn Kiểm tra, chấp hành nghiêm, dành thời gian công sức, trí tuệ theo nhiệm vụ được phân công; trong quá trình làm việc phát huy tinh thần làm việc công tâm, khách quan, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, nghiêm túc, đảm bảo các nội dung kiểm tra đạt chất lượng và tiến độ./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác