Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày 15/02/2022 - 09:51:00 | 1999 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 15/02/2022 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến đến các điểm cầu Bộ, ngành liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Đồng chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo. Chủ trì tại các điểm cầu Bộ, ngành địa phương là các đồng chí Lãnh đạo Bộ, ngành và Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây là cơ hội để đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) bền vững, làm nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Trong 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực KTTT đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực KTTT với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó nòng cốt là HTX là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, sau 20 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, khu vực KTTT của nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, chưa phát huy được tối đa tiềm năng của mình trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Điều đó đặt ra nhiệm vụ phải tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển KTTT thời gian tới phù hợp xu hướng phát triển mới và tình hình thực tế, phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về KTTT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu tham dự Hội nghị và cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển KTTT, HTX; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới.

Để có Hội nghị  ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cùng các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng và đến nay cơ bản các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tổng kết thực hiện Nghị quyết và Luật HTX. Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia, phối hợp có hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, sự cố gắng tích cực của các bộ, ngành và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, đánh giá khách quan, cụ thể về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012; chỉ rõ những kết quả đã làm được, những nội dung chưa làm được và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, để lãnh đạo chỉ đạo trong công tác xây dựng thể chế, đôn đốc kiểm tra, tổ chức thực hiện. Thứ hai, đánh giá chính xác tình hình phát triển KTT, HTX; kết quả đạt được, nhất là những kết quả đột phá và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, từ đó phân tích, dự báo tình hình trong nước, quốc tế, cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực này trong thời gian tới; phải bám sát tình hình thực tế để có dự báo, xây dựng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Thứ ba, xác định bối cảnh mới, những yếu tố ảnh hưởng, cơ hội, thách thức đối với KTTT, HTX.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thể chế, chủ trương đường lối đã rõ nhưng vấn đề xây dựng thương hiệu là vấn đề rất quan trọng; có thương hiệu rồi phải có nguyên liệu, quy hoạch vùng nguyên liệu để tương xứng, phù hợp, phát huy thương hiệu; khoa học công nghệ để phát triển, nâng cao sức lao động, nâng cao sức cạnh tranh; huy động nguồn vốn và quản trị trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động về thị trường; nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; sự liên danh, liên kết,… đây là nội dung lớn, rất khó, liên quan đến nhận thức, cách làm, nguồn lực, tác động đến nhiều đối tượng. Đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình để phân tích, đi thẳng vào vấn đề; tất cả phải hướng đến hạnh phúc, ấm no của người dân, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu của sự phát triển./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác