Thứ hai, 00/00/2023
°

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Ngày 19/10/2022 - 09:07:00 | 1821 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 19/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 7473/BKHĐT-TTr gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư cần tập trung vào những vấn đề gây bức xúc của người dân, dư luận xã hội quan tâm, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; thực thi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023 tại các địa phương tập trung vào các nội dung như: việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu, việc triển khai một số dự án về đầu tư công; việc chấp hành pháp luật theo phương thức đối tác công - tư (PPP); hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài); công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, quy hoạch; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác