Thứ hai, 00/00/2023
°

Thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi kinh tế

Ngày 04/07/2022 - 18:00:00 | 1903 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 diễn ra chiều ngày 04/7/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã làm rõ vấn đề được nhà báo quan tâm liên quan đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2022 tăng 7,72% và cho biết, đây là con số tăng trưởng tích cực trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi kinh tế.

Nguồn: chinhphu.vn

Về kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm và quý II/2022, có thể nói, kết quả này rất tích cực, phản ánh đúng thực trạng của cả nền kinh tế trong những tháng đầu năm. Con số này cũng cho thấy, nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi rất mạnh mẽ.

Về nguyên nhân tăng trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được xác định rõ trong năm 2021 khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các mục tiêu, định hướng đã được báo cáo Quốc hội để đề ra các giải pháp cụ thể, gắn với mục tiêu rõ nét của năm 2022 đó là: năm phục hồi, tạo đà, năm nền tảng quan trọng để bước vào năm 2023 và các năm tiếp theo phát triển, quay trở lại quỹ đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững như trước đây.

Kết quả này là tổng hòa của các giải pháp đã đề ra từ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Những giải pháp này đã được cụ thể hóa bằng một loạt các nghị quyết của Chính phủ như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình… và một loạt văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nguyên nhân của các kết quả đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trong báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Đây là kết quả tổng hòa của các giải pháp đồng bộ từ chỉ đạo điều hành, đặc biệt là nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Để đạt được kết quả này, các cấp thực hiện từ bộ, ngành, địa phương đã quán triệt tư tưởng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực đã phục hồi, quay trở lại hoạt động mạnh mẽ mà không có bất kỳ trở ngại nào từ các quy định hành chính. Đó cũng là nhờ quan điểm phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ với tư tưởng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả thì các hoạt động kinh tế mới trở lại bình thường.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Họp báo. Nguồn: chinhphu.vn

Tuy nhiên, nền kinh tế của chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn mà nổi bật lên là hai vấn đề lớn. Một là, vấn đề về giá cả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích rất kỹ tác động của việc tăng giá, giá dầu tăng đã ảnh hưởng tới hàng loạt giá cả khác, đặc biệt là giá chi phí đầu vào, nguyên liệu nhập khẩu, chi phí logistics tăng cao khiến giá hàng hóa tăng, làm cho sản xuất khó khăn hơn, bán hàng khó khăn hơn, tác động tới kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hai là, vấn đề thiếu hụt lao động. Đây không phải vấn đề mang tính dài hạn nhưng lại ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp, đặc biệt là các khu vực trung tâm động lực của nền kinh tế, việc lao động chưa sẵn sàng quay trở lại làm việc hoặc đã chuyển nghề, xẩy ra tình trạng doanh nghiệp thiếu lao động tức thời.

Về dự báo các tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã xây dựng hai kịch bản kinh tế. Về kịch bản đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ tăng trưởng 6-6,5%. Đây là con số có tính khả thi tương đối lớn, qua phân tích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với những giải pháp quyết liệt đã đề ra, kỳ vọng năm 2022 vượt mục tiêu đề ra với các giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là giải quyết hai vấn đề nêu trên.

Về vấn đề lạm phát, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lạm phát tại Việt Nam chưa phải là vấn đề quá nóng như tại châu Âu hay Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nguy cơ và sức ép là hiện hữu, do vậy chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc điều hành giá cả để làm sao mức tăng CPI dao động dưới 4% đúng mục tiêu đề ra.

Một vấn đề nữa để giải quyết những khó khăn nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất cần gia tăng thêm các giải pháp để kết nối thị trường lao động. Những lao động vốn dĩ được đào tạo có tay nghề sau dịch bệnh đã về quê, để bù đắp lại được cũng cần thời gian. Giải quyết được những vấn đề này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, kỳ vọng cho nền kinh tế cuối năm sẽ tích cực hơn khi kết hợp cùng các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác