Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Nghị định hộ kinh doanh

Ngày 10/10/2023 - 14:14:00 | 2567 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 10/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Nghị định hộ kinh doanh với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành; Phòng tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư một số địa phương; công ty luật; chuyên gia trong nước và quốc tế; thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Phùng Quốc Chí, Phó trưởng Ban soạn thảo đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Phùng Quốc Chí, Phó trưởng Ban soạn thảo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tại mục 61 Phụ lục V về Một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng Nghị định về hộ kinh doanh, thời hạn hoàn thành là Quý IV năm 2023.

Phát biểu mở đầu Hội thảo, ông Phùng Quốc Chí cho biết, thực nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời nhấn mạnh, khu vực hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng, có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần thiết phải xây dựng Nghị định quy định về hộ kinh doanh, trong đó quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hoạt động của hộ kinh doanh.

Việc xây dựng Nghị định nhằm mục đích tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, tiếp tục cải cách, hoàn thiện thêm một bước khung khổ pháp lý về hộ kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho người dân hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu; quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đăng ký hộ kinh doanh góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bà Gulmira Asanbaeva, quyền Giám đốc Văn phòng ILO phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Theo bà Gulmira Asanbaeva, quyền Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, hộ kinh doanh là bộ quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần vào quá trình duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là trong quá trình hiện đại hóa như hiện nay cần làm rõ hơn hành lang pháp lý, nâng cao vai trò để hộ kinh doanh phát triển với tốc độ tương đương với các khu vực khác.

Bà Gulmira Asanbaeva cũng đề cập đến vấn đề chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức ở Việt Nam nhằm tạo ra một khung khổ giúp đẩy nhanh tiến bộ hướng tới tầm nhìn về một xã hội công bằng và hài hòa cũng như một nền kinh tế bền vững, bao trùm toàn diện; đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu SDGs. Do vậy, việc xây dựng Nghị định này cũng là biện pháp quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ và chính sách về hộ kinh doanh. Việc xây dựng Nghị định này cũng thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo nền tảng chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh, góp phần cải thiện mức sống, tạo việc làm, phát triển công bằng.

Dự thảo được trình bày xin ý kiến tại Hội thảo có bố cục gồm 05 chương với 47 Điều, trong đó Chương I. Những quy định chung (18 Điều); Chương II. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (16 Điều); Chương III. Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (06 Điều); Chương IV. Thông tin đăng ký hộ kinh doanh (03 Điều); Chương V. Điều khoản thi hành (04 Điều).

Dự thảo tập trung vào các nội dung về mã số hộ kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh; việc thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập chết; việc lập và thông báo thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh; chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh; các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; việc đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử; sử dụng số định danh cá nhân trong đăng ký hộ kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;…

Về các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, căn cứ vào nhu cầu thực tế, trên cơ sở tiếp thu quy định về đăng ký doanh nghiệp có tính chất ổn định và cần thiết khi đi vào cuộc sống, Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh để Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có cơ sở phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quá trình xử lý thủ tục hành chính đối với hộ kinh doanh.

Một trong những điểm mới cơ bản tại Dự thảo Nghị định là cho phép việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo một trong các phương thức là: đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, đăng ký qua dịch vụ bưu chính và đăng ký qua mạng thông tin điện tử. Dự thảo cũng củng cố quy định về cơ chế ủy quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ủy quyền cho cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải bao gồm văn bản có nội dung ủy quyền tương ứng. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này được kỳ vọng là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo “sân chơi” bình đẳng cho hộ kinh doanh với các thực thể kinh tế khác khi hộ kinh doanh được quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục phù hợp với điều kiện, khả năng và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết, cụ thể về quy trình thực hiện khi hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh lựa chọn thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bằng phương thức này, bao gồm: Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản định danh điện tử.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính; thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định; các chuyên gia trong và ngoài nước; đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận/huyện, Chi Cục thuế đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các nội dung của Dự thảo. Đa số các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành cũng như những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định.

Đồng thời tập trung cho ý kiến về những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến đối tượng thành lập hộ kinh doanh; quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định nhằm khắc phục vướng mắc hiện nay khi quy định rõ ràng các trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh; bổ sung quy định về các trường hợp có “thu nhập thấp” không phải đăng ký hộ kinh doanh để thống nhất áp dụng trên phạm vi cả nước.

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định hộ kinh doanh với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, hộ gia đình khi gia nhập thị trường, trong quá trình hoạt động cũng như khi rút lui khỏi thị trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ giấy tờ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác