Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Ngày 29/11/2023 - 12:59:00 | 3318 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 449/BC-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Bao-cao-KTXH-11.2023.docx Tải về
So-lieu-KTXH-11.2023.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác