Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Ngày 30/10/2023 - 10:50:00 | 3550 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 413/BC-TCTK ngày 29 tháng 10 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Bao-cao-KTXH-thang-10.2023.docx Tải về
So-lieu-T10.2023.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác