Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/12/2023 - 18:45:00 | 1656 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 22/12/2023 đã diễn ra Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra thuộc Bộ và thành viên Đoàn kiểm tra.

Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Đoàn kiểm tra đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung của dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra cho biết, Đoàn kiểm tra đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phương pháp làm việc theo đúng tinh thần dân chủ, chủ yếu trao đổi để xác định rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, cá nhân đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng rất quan tâm và có những trao đổi cụ thể với Đoàn kiểm tra trên tinh thần cầu thị để chỉ rõ kiến nghị, giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đối với các lĩnh vực được kiểm tra.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong thời gian vừa qua; mặc dù còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, nhiều nhiệm vụ quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê nhưng các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thể chế hóa chủ trương, chính sách của đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, nổi bật là đã quan tâm, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công tập trung; tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 02 luật, 05 nghị định của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 23 thông tư về đấu thầu, trong đó việc ban hành Luật Đấu thầu năm 2023 với nhiều quy định mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở quan trọng để khắc phục những sơ hở, bất cập là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Cùng với đó, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo xây dựng, tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu giá tài sản, Luật Giám định tư pháp,… nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đấu giá, giám định, định giá tài sản,… theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng chống, tham nhũng, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và các đoàn kiểm tra, thanh tra khác.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tiếp tục chỉ đạo tiến hành rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; quan tâm chỉ đạo tiến hành rà soát thường xuyên, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật; chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những văn bản liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công,… thuộc trách nhiệm của Bộ theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi khách quan, dân chủ, công tâm, đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện, gợi mở nhiều nội dung để Bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Với vai trò là người trực tiếp chỉ đạo công tác pháp chế, Bộ trưởng cho biết, Bộ luôn đặt vai trò thể chế lên hàng đầu và các đồng chí trong Ban cán sự đảng của Bộ luôn đề cao công tác này; cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo rà soát những bất cập, hạn chế trong hệ thống pháp luật liên quan đến Bộ; từ đó đánh giá, tổng kết và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi các quy định. Trong quá trình xây dựng thể chế, Bộ thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, luôn phối hợp chặt chẽ, tích cực với các bên có liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng trong các lĩnh vực như đấu thầu, đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời, khẳng định, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ với tinh thần tốt nhất./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác