Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày 29/08/2023 - 17:13:00 | 3314 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Dự thảo Nghị định đang được đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Đề cương Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu gồm 13 Chương, 137 Điều. Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu gồm: Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Ưu đãi trong đấu thầu; Chi phí trong lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Xây dựng giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu; Lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Mua sắm tập trung; Mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đầu thầu; Xử lý tình huống trong đấu thầu; Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu; xử lý vi phạm trong đấu thầu; Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, hợp đồng, chất lượng hàng hóa, uy tín của nhà thầu; Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Dự thảo Nghị định được ban hành sẽ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Các nhóm vấn đề Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến xây dựng Nghị định là ưu đãi trong đấu thầu; Giá gói thầu (Điều 16); Đấu giá ngược và mua sắm trực tuyến (e-shopping); Đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu; Tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu (khoản 2 Điều 28); Xử lý vi phạm và thời hiệu xử lý (Điều 126); Quy định về nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa (khoản 9 Điều 22); Quy trình lựa chọn đối với nhà thầu là tư vấn cá nhân (Điều 72, 73); Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Điều 81); Mua sắm tập trung, ký thỏa thuận khung với nhiều nhà thầu (Điều 87); Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu; cơ sở dữ liệu về đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ (Điều 17, Điều 18); Các quy định về mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm.

Tại Văn bản số 7043/BKHĐT-QLĐT ngày 29/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Các Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Nhà đầu tư công trình giao thông Việt Nam, Kinh tế xây dựng Việt Nam; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước có ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2023, đồng thời gửi về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác