Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, Báo cáo tài chính Nhà nước, thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 07/04/2023 - 14:11:00 | 2552 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

2148/BC-BKHĐT

Chi tiết xem file đính kèm./.


2148_BKHDT.signed_(1).pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác