Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tham dự họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Ngày 03/02/2023 - 08:31:00 | 2672 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 02/02/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham dự họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 và làm rõ vấn đề được nhà báo quan tâm.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, cũng như trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn tiếp tục nghiên cứu và báo cáo, tham mưu với Chính phủ công tác dự báo năm 2023 là một năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến rất khó lường và phức tạp. Trong bối cảnh như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu trình Chính phủ ban hành Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là văn bản thể hiện rõ nét dự kiến các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao... Nghị quyết này cũng nhấn mạnh đến các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công.

Hiện nay, chúng ta mới trải qua 1 tháng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bước đầu, tập trung vào công tác chuẩn bị, giao kế hoạch, giao chỉ tiêu, giao dự toán, cùng các công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án để sẵn sàng tăng tốc, bước vào giai đoạn mới phấn đấu thúc đẩy tất cả các mặt sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công... ở mức độ tích cực nhất có thể, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Về công tác dự báo, trong tháng đầu năm 2023, công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện ngay được phương châm mà Nghị quyết 01/NQ-CP đã đề ra. Đó là tính quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những ngày đầu năm mới, Thủ tướng Chính phủ đã đi thị sát và chỉ đạo tiến độ các dự án lớn như đường cao tốc, sân bay lớn của đất nước. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương bắt tay vào việc để triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp năm 2023 từ những ngày đầu của năm mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư vào cuối năm 2022, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác phân tích, dự báo, Chính phủ đã tập trung mạnh vào công tác này và coi đó là tiền đề để chúng ta có thể tham mưu, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhất và bảo đảm thực hiện theo đúng phương châm và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra, “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Về giải ngân vốn đầu tư công, năm 2022, kết quả giải ngân đạt xấp xỉ 93%. Đây là con số hết sức tích cực, cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương của cả xã hội. Năm 2023, sức ép của những khó khăn trước mắt rất nhiều với số vốn cần giải ngân là 700 nghìn tỷ đồng. Do vậy công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, triển khai thực hiện cần phải đồng bộ để giải ngân được hết số vốn này.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg và Nghị quyết 01/NQ-CP, trong đó đưa ra các giải pháp cụ thể và các bộ, ngành, địa phương cũng đã có chương trình hành động, trong đó nội dung đầu tư công là nội dung lớn để tập trung thực hiện.

Trong công tác chuẩn bị dự án, năm 2023, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án sẽ giảm bớt sức ép hơn so với năm 2022. Đây là điều kiện tốt để sẵn sàng bước vào thi công, triển khai các dự án để giải ngân ngay trong những tháng đầu năm.

Để công tác giải ngân đạt được hiệu quả thì vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương phải được tăng cường. Đặc biệt cần quan tâm đến công tác giám sát để từ đó lắng nghe các khó khăn, thách thức để có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành và địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công để cùng tháo gỡ ngay từ những tháng đầu năm, triển khai được nhiều dự án và có khối lượng để giải ngân, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác