Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2024

Ngày 29/02/2024 - 16:54:00 | 1677 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 37/BC-TCTK ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Bao cao KTXH thang 2 va 2 thang nam 2024.docx Tải về
Bieu T2.2024.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác