Thứ hai, 00/00/2023
°

Xin ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày 29/02/2024 - 17:09:00 | 1521 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, ngành có liên quan lập hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; Đề xuất bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, khác với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc chưa được quy định cụ thể.

Việc đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An phải phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của địa phương và phù hợp với khả năng huy động, cân đối nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm tính tương đồng với các tỉnh, thành phố trong cả nước có Nghị quyết riêng của Bộ Chính trị; Tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm của chính quyền tỉnh Nghệ An, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Nghệ An; Các cơ chế, chính sách đặc thù giúp tỉnh Nghệ An có điều kiện huy động thêm nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế, từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức, tạo đột phá cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bố cục của Dự thảo Nghị quyết bao gồm 08 Điều, cụ thể: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và tài sản công; Điều 4. Quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường; Điều 5. Quản lý đầu tư; Điều 6. Phát triển kinh tế biển; Điều 7. Tổ chức bộ máy và biên chế; Điều 8. Tổ chức thực hiện; Điều 9. Điều khoản thi hành.

Để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất gồm 05 nhóm lĩnh vực với tổng số 22 chính sách. Trong đó: (1) Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (07 chính sách); (2) Quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường (06 chính sách); (3) Quản lý đầu tư (04 chính sách); (4) Phát triển kinh tế biển (02 chính sách); (5) Tổ chức bộ máy và biên chế (03 chính sách). Trong các chính sách đề xuất trên có 12 chính sách áp dụng tương đồng với các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội ban hành và 10 chính sách tỉnh đề xuất mới.

Cụ thể, chính sách khai thác quản lý tài sản công với mục tiêu tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản công và quỹ đất trên địa bàn, đồng thời tạo cơ chế giúp tỉnh Nghệ An có thêm nguồn lực bổ sung cho đầu tư phát triển.

Chính sách Thí điểm thực hiện một số chính sách phí, lệ phí nhằm bảo đảm tính linh hoạt, giúp cho tỉnh Nghệ An chủ động hơn trong việc thực hiện chính sách phí, lệ phí phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; vừa phát huy hiệu quả vai trò công cụ điều tiết vĩ mô, tái phân phối thu nhập xã hội của phí, lệ phí, vừa tăng cường khả năng khuyến khích, dẫn dắt đầu tư sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo dư địa tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh.

Chính sách quản lý nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh; duy trì và nâng cao chất lượng mặt đường nhanh xuống cấp, hạn chế phát sinh các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cấp đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chính sách hỗ trợ giữa các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội để bảo đảm công tác hỗ trợ giữa các địa phương trong tỉnh trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ an sinh xã hội và trong các trường hợp cần thiết khác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng cho các địa phương được hỗ trợ đúng quy định. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ cho các địa phương nước ngoài, nhất là các địa phương của nước CHDCND Lào, thực hiện được định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, nhất là trong lĩnh vực kinh tế với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới với Nghệ An”.

Chính sách Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ hạch toán phụ thuộc trên địa bàn để tạo điều kiện cho tỉnh được bổ sung nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ hạch toán phụ thuộc của các doanh nghiệp ngoại tỉnh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc chi nhánh, cơ sở kinh doanh phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa bàn nào thì thực hiện kê khai và nộp thuế tại địa bàn đó.

Chính sách Phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị để bảo đảm rút gọn thời gian, trình tự thủ tục phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị mới trên địa bàn tỉnh như đô thị Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương (là các đô thị mở rộng), theo hướng phân cấp, tăng cường trách nhiệm cho UBND tỉnh Nghệ An, góp phần thực hiện được định hướng phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chính sách Khai thác, phát triển quỹ đất đô thị để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đô thị, bảo đảm bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất; bảo đảm mỹ quan đô thị đồng bộ, khắc phục tình trạng nhà ở “siêu méo, siêu mỏng” khi thực hiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đô thị.

Chính sách Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tạo điều kiện tăng cường phân cấp, đảm bảo sự chủ động cho địa phương và rút ngắn thủ tục, thời gian chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ so với quy định hiện hành; bảo đảm sự đồng bộ giữa phân cấp thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và mục đích sử dụng rừng. Đây là giải pháp tăng thẩm quyền, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương trong việc chủ động và phản ứng nhanh với những yêu cầu cấp bách về quản lý, sử dụng nguồn lực tài nguyên rừng, từ đó, giúp mở rộng cơ hội, nâng cao hiệu quả thu hút, thực hiện dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư động lực trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách về sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Kinh doanh tín chỉ các-bon rừng để trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, bù trừ tín chỉ các-bon thị trường trong nước và tự chủ trong chuyển nhượng, giao dịch mua bán trao đổi tín chỉ các-bon ra thị trường quốc tế; Phân cấp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP); Thực hiện hình thức hợp đồng theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT); Tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công để sớm đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; khắc phục tình trạng chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng thực hiện không kịp thời…

Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác