Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 25/03/2024 - 13:46:00 | 946 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm 02 thủ tục hành chính (TTHC) cấp Trung ương về lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, TTHC đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc (đối với nhà thầu, nhà đầu tư) và TTHC cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dựa trên căn cứ pháp lý là luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; giao Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện.

Quyết định nêu rõ, trình tự thực hiện của TTHC đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc (đối với nhà thầu, nhà đầu tư) gồm 02 bước: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư; Nhận kết quả xử lý Hồ sơ đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử. Cách thức thực hiện là nhà thầu, nhà đầu tư nhập thông tin đăng ký được hình thành trên Hệ thống và nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng. Thành phần Hồ sơ đăng ký đối với tổ chức nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống gồm các tài liệu: (i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của tổ chức; (ii) Giấy ủy quyền (nếu có); (iii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các tài liệu tương đương khác trong trường hợp tổ chức không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống, gồm các tài liệu: (i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký bởi cá nhân đăng ký; (ii) Bản chụp hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

Thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký. Kết quả thực hiện TTHC là nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống. Lệ phí là 330.000 VNĐ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với TTHC cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trình tự thực hiện gồm 02 bước: Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống; Nhận kết quả xử lý yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống qua thư điện tử. Cách thức thực hiện là nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin trên Hệ thống và nộp Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng. Thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Kết quả thực hiện TTHC là thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư được cập nhật trên Hệ thống./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác