Thứ hai, 00/00/2023
°

Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên thống kê viên chính, giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính năm 2023 đối với công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/03/2024 - 15:21:00 | 1837 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thông báo số 29/TB-HĐT ngày 22/3/2024 của Hội đồng thi Thống kê viên chính, Giảng viên chính năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm./.


tb_1_15.signed (1).pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác