Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Ngày 29/03/2024 - 14:22:00 | 1013 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 55/BC-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm./.


Bao cao KTXH quy I.2024.docx Tải về
So lieu KTXH quy I.2024.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác