Thứ hai, 00/00/2023
°

Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/05/2024 - 10:12:00 | 516 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Quyết định số 1186/QĐ-BKHĐT ngày 20/5/2024 về phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


1186.QD.BKHDT.pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác