Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

Ngày 29/05/2024 - 16:56:00 | 701 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Báo cáo số 97/BC-TCTK ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


Bao cao KTXH thang 5.2024.docx Tải về
So lieu KTXH thang 5.2024.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác