Thứ hai, 00/00/2023
°

Từng bước nâng cao kỹ năng, trình độ quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới nền quản trị chuyên nghiệp, hiện đại theo chuẩn mực quốc tế

Ngày 11/06/2024 - 18:27:00 | 262 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Phát biểu tại Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai Dự án đào tạo trực tuyến “Nâng tầm tri thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” diễn ra chiều ngày 11/6/2024, Thứ trưởng Trần Duy Đông hy vọng việc ký kết sẽ góp phần từng bước nâng cao kỹ năng, trình độ quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới nền quản trị chuyên nghiệp, hiện đại theo chuẩn mực quan trọng quốc tế, hình thành lực lượng doanh nghiệp mạnh đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; đại diện các hiệp hội, các doanh nhân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh. Hiện nay, Việt Nam có hơn 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP của cả nước, cải thiện thu nhập và tạo việc làm cho khoảng 30% tổng số lao động.

Các doanh nghiệp là những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn nhiều hạn chế, quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa tham gia được vào các chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu. Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp là năng lực và trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu bài bản, chuyên nghiệp và chưa theo các chuẩn mực của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới luôn biến động, với độ mở cao của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi vừa phải ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu mới của các đối tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, khuyến khích doanh nhân ở tất cả các thành phần kinh tế tham gia, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các vấn đề mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, xu hướng kinh doanh mới... Đồng thời, khuyến khích doanh nhân thành đạt tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm”.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 9/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Hiệp hội và cơ quan “Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân giai đoạn 2026-2030 nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị doanh nghiệp thông minh, hiện đại, xu hướng kinh doanh mới, các hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia”.

Toàn cảnh buổi Lễ. Ảnh: MPI

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao Hiệp hội DNNVV Việt nam đã đề xuất phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Dự án đào tạo trực tuyến "Nâng tầm tri thức cho DNNVV Việt Nam" tại nền tảng www.smelearning.vn với nguồn lực xã hội hóa.

Mục tiêu của Dự án nhằm tạo ra nền tảng học tập trực tuyến với khoảng 500 khóa học vào năm 2025 và khoảng 6.000 khóa học vào năm 2035, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho cộng đồng doanh nghiệp theo 6 giai đoạn phát triển bao gồm: Ý tưởng kinh doanh; Thành lập doanh nghiệp; Vận hành doanh nghiệp; Tăng trưởng; Trưởng thành/Ổn định và Niêm yết chứng khoán (IPO). Tận dụng các lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư: trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (big data)..., nền tảng học tập trực tuyến SME Learning sẽ tạo cơ hội cho các DNNVV Việt Nam có được môi trường học tập thuận tiện, từng bước hình thành môi trường “doanh nghiệp học tập” tại các doanh nghiệp, góp phần giúp các doanh nghiệp thay đổi quản trị, nâng cao năng lực phát triển theo hướng bền vững.

Để Dự án được triển khai hiệu quả, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị các bộ ngành, địa phương, các Hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp để đăng ký tham gia các chương trình, khóa học của Dự án; các địa phương quan tâm, tham gia, phối hợp với hiệp hội cùng triển khai tích cực để khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng học tập, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Đồng thời, đề nghị Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ động phối hợp với cộng đồng nhà tài trợ, các doanh nghiệp huy động nguồn lực triển khai Dự án theo đúng mục tiêu, định hướng, phù hợp với quy định pháp luật và các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thời gian qua đã luôn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, tích cực đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác xây dựng và triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác