Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố Quyết định về việc kiểm tra đối với dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê

Ngày 12/06/2024 - 17:41:00 | 422 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 12/6/2024, tại Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đầu tư, xây dựng, khoáng sản, môi trường và pháp luật khác có liên quan đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành tham dự Hội nghị.

Công bố Quyết định Đoàn kiểm tra liên ngành. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải; đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra; Đại diện Công ty cổ phần sắt Thạch Khê và các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra; Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra; Các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1222/QĐ-BKHĐT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1222/QĐ-BKHĐT ngày 29/5/2024 về việc kiểm tra thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đầu tư, xây dựng, khoáng sản, môi trường và pháp luật khác có liên quan đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư. Căn cứ Quyết định này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã phê duyệt Kế hoạch tiến hành cuộc kiểm tra liên ngành.

Theo Quyết định, thành viên đoàn kiểm tra là đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra thông báo nội dung Kế hoạch tiến hành kiểm tra. Mục đích kiểm tra là tiến hành kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, khoáng sản, môi trường và pháp luật khác có liên quan đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do Công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư; Làm rõ nguyên nhân tồn tại, vướng mắc, sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện Dự án và trách nhiệm của các bên, đề xuất biện pháp xử lý cần thiết. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất 01 phương án tối ưu.

Yêu cầu của hoạt động kiểm tra là phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, toàn diện, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả, bám sát các quy định của pháp luật có liên quan, chủ trương của Bộ Chính trị và các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các liên quan đến Dự án.

Nội dung kiểm tra là kiểm tra tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, khoáng sán, môi trường và pháp luật khác có liên quan; Việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ; Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp; Việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng; Việc thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản, an toàn khai thác; Việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường; Việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Hội nghị được nghe đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt. Sau đó, Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã ký Biên bản công bố Quyết định kiểm tra./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác