Thứ hai, 00/00/2023
°

Công khai các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 05 tháng năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Danh sách bộ, cơ quan trung ương địa phương thuộc 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/06/2024 - 14:49:00 | 1746 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Tình hình phân bổ, giải ngân 05 tháng 2024..pdf Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác