Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định, điều khoản của Ứng dụng MPI eGI

Ngày 04/06/2024 - 17:33:00 | 1621 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Điều khoản sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt Ứng dụng MPI eGI. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Giới thiệu về Ứng dụng

MPI eGI là ứng dụng chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước, đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công, bao gồm việc tổng hợp, báo cáo, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; theo dõi, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; công khai dữ liệu theo quy định. Ứng dụng này cũng được triển khai đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công để phục vụ việc chuyển đổi số trong công tác đầu tư công, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam.

Ứng dụng hiện hỗ trợ các nền tảng: iOS và Android.

2. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: http://www.mpi.gov.vn/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

3. Quyền sở hữu Ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Tài khoản

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải được cung cấp một tài khoản từ phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng MPI eGI;

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

- Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;

- Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin.

- Sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) là logo MPI eGI hoặc các hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, cập nhật hình ảnh trong album là logo MPI eGI, đặt tên tài khoản cá nhân là MPI eGI hoặc các tên tài khoản có thể gây nhầm lẫn là MPI eGI.

- Các hình thức vi phạm khác.

5. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6. Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

- Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Truy cập camera của thiết bị, (2) Truy cập thư mục ảnh của thiết bị, (3) Sử dụng Touch ID để đăng nhập, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy, bạn thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này. Bạn đồng thời chấp nhận việc nhận tin nhắn truyền thông từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Liên lạc với chúng tôi

- Email: cntt@mpi.gov.vn hoặc Informatics Centre of The Ministry of Planning and Investment: +84-8048474 (Miễn phí)

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác